Адрес: 2800 България, Сандански, ул. Поленишки път 2

Телефон: +359 888 366 000

Email: marketing@hotelmedite.com